Tạo Bảng Lọc Hàng Tồn Kho và Khách Hàng Trả Trước

Đối với những ngành có tính chu kỳ như Thép, Bất động sản… thì việc theo dõi tồn kho và khoản mục Khách hàng trả trước sẽ cho những dự báo về doanh số bán hàng trong tương lai của doanh nghiệp.

Tham khảo thêm:

Leave a Reply