VNINDEX
HNINDEX
Top Cơ BảnTop Tăng TrưởngTop Tiền Khả DụngPhân Tích Cơ Bản

Phân Tích Chứng Khoán

Sử dụng Amibroker

  • AFL: Hiển thị Tiếng Việt trong Amibroker
    Amibroker có hỗ trợ Tiếng Việt không? Đây hẳn là câu hỏi rất nhiều người đã sử dụng Amibroker thắc mắc. Tất nhiên, Amibroker không hoàn toàn hỗ trợ các ký tự Unicode dù bạn
  • AFL: Phân tích khối lượng theo giá (Volume At Price)
    Phân tích khối lượng theo giá Thông thường khối lượng giao dịch sẽ được thể hiện theo từng phiên giao dịch, khối lượng theo giá sẽ cung cấp thêm thông tin ứng với mỗi trường
  • AFL: Tạo bảng lọc Filter tuỳ biến
    Bảng lọc Filter mặc định Tính năng lọc cổ phiếu Filter trong Amibroker mình đã giới thiệu trong các bài (Lọc cổ phiếu explore) và (lọc cổ phiếu tự động) các bạn có thể xem

Phân tích với ChatGPT

Cung cấp giải pháp dữ liệu, công cụ phân tích đầu tư chứng khoán Việt Nam