Giới thiệu ChatGPT và ứng dụng phân tích chứng khoán (2023)

ChatGPT là gì?

ChatGPT là một mô hình ngôn ngữ lớn được đào tạo bởi OpenAI. Nó được xây dựng để hiểu và tạo ra ngôn ngữ tự nhiên, có khả năng trả lời các câu hỏi và giải quyết các vấn đề trong nhiều lĩnh vực khác nhau, từ khoa học, kỹ thuật đến nghệ thuật và giải trí.

Được huấn luyện với hàng triệu mẫu dữ liệu văn bản, ChatGPT có khả năng sử dụng kiến thức của mình để sản xuất văn bản tự nhiên và phản hồi câu hỏi một cách thông minh. Nó có thể giúp bạn với nhiều vấn đề khác nhau, từ tìm kiếm thông tin đến đưa ra ý kiến hoặc giải đáp các câu hỏi về địa lý, khoa học, xã hội, kinh doanh và nhiều lĩnh vực khác nữa.

ChatGPT cũng có thể học hỏi từ trải nghiệm và phản hồi của người dùng, giúp cải thiện khả năng trả lời câu hỏi của mình. Tuy nhiên, như một mô hình máy tính, vẫn có thể gặp phải những hạn chế và sự hiểu biết của tôi chỉ giới hạn trong phạm vi dữ liệu được đào tạo.

ChatGPT có giống như Google search hay không?

Mặc dù cả hai công cụ đều được sử dụng để tìm kiếm thông tin, Google Search tìm kiếm thông tin trên internet trong khi ChatGPT trả lời các câu hỏi cụ thể của người dùng thông qua các câu trả lời được tạo ra tự động. Cụ thể hơn là Google Search sẽ trả về các trang web có chứa thông tin mà bạn đang tìm kiếm, trong khi đó ChatGPT có thể tổng hợp, phân tích, để đưa ra lời khuyên trực tiếp cho câu hỏi mà người dùng đưa ra.

ChatGPT có thể trả lời các lĩnh vực gì?

Có khả năng trả lời các câu hỏi và cung cấp thông tin về nhiều lĩnh vực khác nhau. Tuy nhiên, sự độ chính xác của câu trả lời phụ thuộc vào độ phổ biến và độ chi tiết của thông tin về lĩnh vực đã được huấn luyện để hiểu.

Về cơ bản, Nó có thể trả lời các câu hỏi về địa lý, lịch sử, khoa học, công nghệ, nghệ thuật, xã hội, kinh doanh, thể thao và nhiều lĩnh vực khác nữa. ChatGPT cũng có thể cung cấp thông tin về các sản phẩm, dịch vụ hoặc các vấn đề pháp lý và tài chính.

Về tương lai, khi đủ lượng thông tin được huấn luyện, ChatGPT có thể được chia ra làm nhiều chuyên ngành khác nhau để tư vấn chuyên sâu cho khách hàng.

Ứng dụng ChatGPT vào phân tích chứng khoán

Như đã nói ở trên, sự “chuyên nghiệp” của ChatGPT phụ thuộc vào nguồn dữ liệu được huấn luyện, tuy vậy ở giai đoạn hiện tại nó cũng đã làm được những việc mà các phần mềm trí tuệ nhân tạo trước đó chưa thể làm được.

Trong vấn đề đặt câu hỏi, câu hỏi càng chi tiết thì ChatGPT càng trả lời chi tiết và đúng trọng tâm hơn.

Chú thích: Phiên bản hiện tại chỉ cập nhật dữ liệu đến 2021

Tags:

Leave a Reply