AFL: Phân tích khối lượng theo giá (Volume At Price)

Phân tích khối lượng theo giá

Thông thường khối lượng giao dịch sẽ được thể hiện theo từng phiên giao dịch, khối lượng theo giá sẽ cung cấp thêm thông tin ứng với mỗi trường dao động giá sẽ có bao nhiêu khối lượng cổ phiếu được khớp lệnh. Cũng có thể hiểu là ở trường giá tương ứng, đa số nhà đầu tư đã giao dịch tại vùng có khối lượng nhiều nhất và giá vốn bình quân của thị trường trong khoảng thời gian phân tích cũng có thể nằm trong khoảng giá đó.

Từ đó chúng ta sẽ có thêm căn cứ để thực hiện giao dịch của mình tránh những rủi ro khi chỉ phân tích Hành động giá (Price action) đơn thuần.

Code Volume At Price

Mã nguồn phân tích khối lượng theo giá này được chia sẻ tại Forum của Amibroker dựa trên code của Tomasz Janeczko (tác giả của phần mềm Amibroker). Tôi có ghi chú những tham số có thể chỉnh sửa theo nhu cầu phân tích của từng cá nhân. File tải có ở cuối bài viết.

bins = Param( "Bins", 10, 3, 100, 1 );	//So luong thanh Volume
pRecHeight = Param( "Rectangle Height", 0.90, 0.10, 1, 0.05 );	//Chieu cao thanh Volume

BullBearZone = ( High - Low ) / 3;
bullbar = C > ( High - BullBearZone );	//Truong Volume xanh
bearbar = C < ( Low + BullBearZone );	//Truong Volume do

Ví dụ phân tích Khối lượng với HDG

Tôi áp dụng đồ thì cho cổ phiếu HDG như hình dưới. Tôi chỉnh số lượng thanh Volume (Bins) lên 20 cho chi tiết hơn (bạn có thể tăng thêm nếu muốn). Nhìn trong đồ thị ta sẽ nhận thấy ngay có 2 vùng giá tích luỹ có khối lượng khá lớn tạo nền hỗ trợ cứng cho cổ phiếu. Có thể giải thích rằng, thị trường đã giao dịch khá nhiều tại vùng giá tích luỹ và chấp nhận mức giá này. Khi bứt khỏi kênh giá tích luỹ đường giá đã tăng lên rất nhanh.

phân tích khối lượng theo giá

Ví dụ phân tích Khối lượng giá giảm

Với DXG cũng có giai đoạn giá và khối lượng tích luỹ trong biên độ một thời gian, tuy nhiên giá không thể vượt được vùng tích luỹ để tăng tiếp mà rơi khỏi mức hỗ trợ. Khi giá rơi khỏi vùng tích luỹ (thêm điều kiện thị trường không thuận lợi, kinh doanh của doanh nghiệp…) thì khả năng cắt lỗ của thị trường đối với cổ phiếu này là rất cao.

Những lưu ý khi phân tích

Trên thực tế, không hoàn toàn khi giá vượt tích luỹ thì sẽ tăng mạnh hoặc ngược mà phụ thuộc rất nhiều vào các yếu tố khác như: kinh tế, tâm lý thị trường, sản xuất kinh doanh, cơ cấu cổ đông… nên mỗi tín hiệu sẽ chỉ là một căn cứ để quyết định giao dịch.

Tải file code phân tích khối lượng theo giá

Tải file code (Đăng nhập để tải)

Tham khảo thêm:

Leave a Reply