Chart Stocktrace Với Dữ Liệu FireAnt

Vừa rồi tài khoản Datafeed của tôi hết hạn và cũng không hiểu vì sao VNDirect và các công ty chứng khoán khác ngưng cung cấp dịch vụ dữ liệu giao dịch chứng khoán. Sau khi tìm hiểu thì tôi đã chọn được nhà cung cấp dữ liệu FireAnt. Qua 1 tháng sử dụng thì thấy khá ổn. Metakit tuy phí hơi cao nhưng có thêm nhiều dữ liệu hữu ích hơn.

Điểm hạn chế nhỏ là Plugin FireAnt chỉ hỗ trợ phiên bản Amibroker 32bit, muốn dùng cho 64bit phải sử dụng Plugin Metastock data

Mã nguồn Amibroker để hiển thị các dữ liệu giao dịch chuyên sâu với Metakit:
TongCung-TongCau.afl (Đăng nhập để tải)
Trung Binh Lenh.afl (Đăng nhập để tải)
Mua Ban Chu Dong.afl (Đăng nhập để tải)
Giao Dich Nuoc Ngoai.afl (Đăng nhập để tải)
Đồ thị giao dịch chuyên sâu với dữ liệu FireAnt
Dữ Liệu FireAnt

Tham khảo thêm: