Cài đặt Database Amibroker

Tạo mới Database Amibroker

Sau khi cài đặt xong, chúng ta vào phần mềm Amibroker tạo một Database mới

Tạo Database Amibroker

Chọn địa chỉ thư mục lưu trữ Database Amibroker. Lưu ý nên lưu tên database dễ nhớ tương ứng với chart mình thiết lập để sau mở Database xem cho dễ.

Ví dụ: Bạn tạo 1 Database là DayChart dùng để lưu đồ thị giao dịch cuối ngày

Bạn có thể tạo 1 Database Amibroker khác là IntradayChart để lưu đồ thị giao dịch trong ngày (phái sinh thường sử dụng đồ thị này)

 Amibroker cung cấp nhiều cách thức cập nhập cơ sở dữ liệu giao dịch.Ở đây tôi sẽ hướng dẫn 2 cách cập nhập dữ liệu thông dụng nhất:

Lưu ý: Thư mục lưu trữ Database Amibroker và thư mục lưu trữ dữ liệu giao dịch là khác nhau


Import dữ liệu thông qua Data Feed

Ở Việt Nam có vài công ty cung cấp dịch vụ data feed (có phí) để truyền dữ liệu giao dịch trực tuyến. Nếu bạn có giao dịch phái sinh thì đây là dịch vụ rất cần thiết để có thể phân tích ngay trong phiên giao dịch.

Điển hình ở đây tôi sử dụng gói Data feed của VNDirect (Bạn có thể khảo biểu phí dịch vụ và hướng dẫn cài đặt tại đây https://datafeed.vndirect.com.vn)

Sau khi cài đặt Data Feed xong, bạn bấm vào nút Configure trong Bảng Database settings ở trên

Nhấn vào Add folder và chọn thư mục Data Feed vừa mới cài và đã tải data về. 

Sau đó nhấn Retrieve symbols để lấy mã chứng khoán, sau đó trở về màn hình chính của Amibroker để xem đồ thị các mã chứng khoán đã cập nhập


Import Dữ liệu bằng file csv

Cách nhập dữ liệu này có các công ty chứng khoán cung cấp sau cuối ngày giao dịch và hoàn toàn miễn phí. Nếu bạn không quan tâm đến phái sinh thì cách nhập dữ liệu này rất hữu dụng lại không tốn phí, bạn có thể phân tích giao dịch chứng khoán cơ sở sau mỗi ngày giao dịch.

Bạn có thể tải file dữ liệu tại các trang này:

Nếu mới lần đầu khởi tạo Database thì nên tải file “Upto 3 sàn (điều chỉnh)”, còn khi update thì chỉ cần file “EOD 3 sàn (điều chỉnh)” thôi.

Đầu tiên ta mở “File/ Import Wizard”

Nhấn vào nút “Pick files” để chọn file dữ liệu mà nãy đã tải về (nhớ giải nén trước)

Chọn tất cả các file csv

Nhấn “Next”

Trong ô Skip first nhập số 1 để bỏ qua dòng đầu tiên của file, vì dòng đầu tiên là Tên cột

Trước khi tiến hành Import, bạn có thể lưu lại định dạng vừa nhập để lần sau khi cần update dữ liệu ta không cần phải thao tác lại. Đặt tên định dạng là “My own format“, sau đó chọn Finish để tiến hành cập nhập.

Sau khi cập nhập dữ liệu theo 2 cách trên thì vào màn hình chính ta sẽ nhìn thấy đồ thị của từng mã cổ phiếu

Khi cần update dữ liệu từng ngày ta chỉ việc vào “File/ Import ASCII…” Sau đó chọn các file EOD đã tải về, chọn Files of type là “My own format” mà lần đầu đã lưu rồi nhấn Open


Cài đặt nhiều Database Amibroker

Vì dữ liệu giao dịch rất lớn nên thường ta lưu thành 2 Database: Dữ liệu giao dịch ngày (để xem đồ thị Ngày/Tuần/Tháng) và Dữ liệu giao dịch trong ngày Intraday (xem đồ thị Giây/Phút/Giờ) rất cần thiết cho phái sinh và giao dịch cổ phiếu cơ sở trong ngày dữ liệu này bạn phải mua dịch vụ của một số công ty.

Khi muốn mở dữ liệu nào thì ta vào File/Open Database.. chọn dữ liệu cần hiển thị Chart

Nếu bạn muốn mở cả 2 Database Amibroker cùng lúc thì mở 2 lần phần mềm Amibroker lên, ta sẽ có 2 phần mềm Amibroker chạy song song và mở dữ liệu tương ứng.

Tham khảo thêm: