AFL: Các hàm cơ bản trong Amibroker AFL

Cấu trúc hàm trong Amibroker AFL

Cũng tương tự các ngôn ngữ lập trình khác, với những ai đã từng học lập trình rồi thì cấu trúc gần như đã quá quen thuộc. Còn những người mới bắt đầu học lập trình cũng không phải lo lắng vì Amibroker cũng cung cấp công cụ sinh code tự động “Code snippets” (Xem clip cuối bài)


Hàm Lặp:

  • do-while
  • while
  • for


Hàm điệu kiện:

  • if-else
  • switch-case
  • break
  • continue


Functions:

Sử dụng Code Snippets trong AFL

Code Snippets trong Amibroker AFL

Tham khảo thêm:

Leave a Reply