Giới Thiệu Công Cụ Phân Tích Tài Chính

Ưu điểm của việc phân tích tài chính:
 • Biết được tình hình tài chính và hoạt động kinh doanh của DN, DN có đang hoạt động tốt và đủ khả năng vượt qua suy thoái hay không?
 • Nhận biết được DN đang tăng trưởng hay suy giảm
 • Doanh Nghiệp đang đứng vị trí nào trong ngành…

Khiếm khuyết trong Phân tích Tài Chính:
 • Chỉ phản ánh doanh nghiệp dựa vào số liệu báo cáo quá khứ, trong báo cáo luôn có độ trễ. Doanh nghiệp hoạt động tốt trong quá khứ không có nghĩa sẽ tiếp tục tăng trưởng trong tương lai.
 • Không phản ánh được yếu tố con người trong quản lý doanh nghiệp
 • Không định giá kịp thời tài sản hiện có của doanh nghiệp
 • Số liệu báo cáo bị nhiễu do sự can thiệp…

Bảng Phân Tích Tài Chính trên hệ thống Chỉ Báo Đầu Tư được thống kê, xử lý dựa trên Báo Cáo Tài Chính của gần 1.600 doanh nghiệp niêm yết (hơn 1.000 DN có báo cáo quý). Kết quả phân tích được tính toán dựa trên các chỉ số tài chính với ít nhất 3 năm và 5 quý hoạt động liên tục của doanh nghiệp đồng thời so sánh với chỉ số hoạt động của ngành.

Với công cụ này nhà đầu tư có thể năm bắt được tình hình “sức khoẻ” tài chính của doanh nghiệp một cách nhanh nhất và chi tiết nhất cũng như việc tìm kiếm các cổ phiếu tăng trưởng.

Bảng phân tích tài chính
Bảng phân tích tài chính trên Chỉ Báo Đầu Tư
Các tính năng chính của hệ thống phân tích tài chính:
 • Đánh giá, xếp hạng theo thuật toán phân tích từ dữ liệu Bigdata
 • Lọc cổ phiếu tăng trưởng
 • Các chỉ số tài chính được tính toán đầy đủ và chi tiết nhất
 • Các số liệu được đồ thị hoá trực quan
 • So sánh, đánh giá các cổ phiếu cùng ngành
 • Thống kê tăng trưởng ngành

Tham khảo thêm:

Leave a Reply