AFL: Danh sách cổ phiếu theo ngành trong Amibroker

Để thuận tiện quan sát, phân tích đồ thị kỹ thuật trên Amibroker, ta có thể tạo Watch List cổ phiếu theo ngành dựa trên file cung cấp trong bài viết.


Tạo Watch List
Chọn Mục Watch List
Nhập tên Watch List

Import danh sách cổ phiếu theo ngành

Nhấn chuột phải vào Watchlist vừa tạo chọn Import sau đó chọn đúng file watchlist

Chọn Import…
Chọn tên file watchlist

Sau khi import xong ta sẽ có danh sách các cổ phiếu theo ngành trong Watchlist vừa tạo

cổ phiếu theo ngành

Danh sách file tải Watch List
Dầu khí (Đăng nhập để tải)
Vật liệu (Đăng nhập để tải)
Công nghiệp (Đăng nhập để tải)
Hàng Tiêu Dùng (Đăng nhập để tải)
Y Tế (Đăng nhập để tải)
Dịch Vụ Tiêu Dùng (Đăng nhập để tải)
Viễn Thông (Đăng nhập để tải)
Dịch Vụ Hàng Hoá (Đăng nhập để tải)
Tài Chính (Đăng nhập để tải)
Công Nghệ (Đăng nhập để tải)
Ngân Hàng (Đăng nhập để tải)
Bất Động Sản (Đăng nhập để tải)
Bảo Hiểm (Đăng nhập để tải)
Chứng Khoán (Đăng nhập để tải)
Thép (Đăng nhập để tải)
Dệt may (Đăng nhập để tải)
Thuỷ sản (Đăng nhập để tải)
Ôtô (Đăng nhập để tải)
Cơ khí (Đăng nhập để tải)
Thiết bị điện (Đăng nhập để tải)
Logistic (Đăng nhập để tải)
Du lịch (Đăng nhập để tải)
Hoá chất nông nghiệp (Đăng nhập để tải)
Nhựa cao su hoá chất (Đăng nhập để tải)

Tham khảo thêm:

Leave a Reply