AFL: Xử lý và scan mua bán trong Amibroker

Scan mua bán để tìm tín hiệu

Hiện trên thị trường có hơn 1600 công ty niêm yết, nếu mỗi ngày chọn ngẫu nhiên 4-5 mã để phân tích thì sẽ rất lâu mới có thể ra quyết định mua bán được. Amibroker cũng như các phần mềm phân tích chứng khoán khác cho phép chúng ta tự xây dựng công thức xử lý và scan mua bán để tìm ra các mã cổ phiếu thoả điều kiện.

Ví dụ đơn giản: Mua khi Giá vượt MA20 và bán khi giảm qua MA20

Buy= Cross(C, MA(C,20)); 
Sell= Cross(MA(C,20), C); 
PlotShapes( Buy * shapeUpArrow + Sell * shapeDownArrow, IIf( Buy, colorGreen, colorRed ), 0, H*Sell+L*Buy);

Điểm mua bán hiển thị trên đồ thị:

mua bán

Scan mua bán liên tục

Để quét scan mua bán trong khoảng thời gian chỉ định có cổ phiếu nào có tín hiệu mua bán ta thực hiện theo hướng dẫn sau:

quét scan mua bán

Bán khống (short)

Đối với những mã phái sinh để thực hiện giao dịch bán khống trên Amibroker ta dùng cặp lệnh: Short và Cover sử dụng như lệnh Buy và Sell

Tham khảo thêm:

Leave a Reply