AFL: Lọc cổ phiếu trong Amibroker (Filter)

Tính năng Lọc cố phiếu

Tính năng Lọc cố phiếu có điểm tương đồng với tính năng Scan phần trước và được mở rộng hơn. Scan chỉ tìm điểm mua bán, còn Filter ( chạy Explorer) để tìm tất cả các tín hiệu thoả mãn điều kiện mà người viết Code đưa ra không hẳn phải là điều kiện Mua hay Bán, và thêm nữa ta có thể điều chỉnh lại các cột trong bảng kết quả lọc theo nhu cầu riêng.

Ví dụ:

Lọc cố phiếu thoả điều kiện:

– Có giá trị giao dịch trên 10 tỷ / phiên
– Đường MACD cắt lên đường Signal

Trước tiên ta viết Code chỉ báo mua bán với đường MACD

Buy=Cross(MACD(12,26),Signal(12,26,9));
Sell=Cross(Signal(12,26,9),MACD(12,26));
PlotShapes( Buy * shapeUpArrow + Sell * shapeDownArrow, IIf( Buy, colorGreen, colorRed ), 0, H*Sell+L*Buy);

Ta sẽ thấy điểm mua bán hiển thị trên đồ thị như sau:

Viết câu lệnh lọc cổ phiếu với Filter:

Filter=	Buy
		AND 
		C*V>10^6 //don vi nghin dong
		;
SetOption("NoDefaultColumns", True );
AddTextColumn(Name(), "Ma CK"); 
AddColumn( Close, "Gia", 1.1 );
AddColumn( Close*Volume, "Gia Tri Giao Dich", 1 );
AddColumn( DateTime(), "Thoi Gian", formatDateTime );

Để chạy Explorer ta cũng thiết lập như Scan, sau đó nhấn vào nút Explorer

Lọc cố phiếu

Tham khảo thêm:

Leave a Reply