Quản lý chart Amibroker


Tạo chart Amibroker mặc định

Trong cửa sổ hiển thị, Amibroker cho phép tạo tối đa 8 sheet đồ thị (Mỗi loại đồ thị, chỉ báo có liên hệ với nhau nên để vào 1 sheet để tiện theo dõi. VD: MACD ngày, tuần, tháng)

chart


Thêm đường MA vào chart

Theo kinh nghiệm tôi thường dùng 3 đường MA để phân tích cho thị trường Việt Nam là MA20, MA50 và MA200

chart


Volume At Price

Thống kê khối lượng giao dịch theo từng mức giá, rất hữu dụng để tìm mức giá được Vol hỗ trợ, hay kháng cự

chart


Indicator

Amibroker cung cấp rất nhiều chỉ báo sẵn có. Định nghĩa các chỉ báo các bạn có thể tìm kiếm trên mạng hoặc trong phần Help của phần mềm.
Điều cần lưu ý là hầu như không ai có thể sử dụng tất cả các chỉ báo trên Amibroker, để sử dụng hiệu quả các chỉ báo ta nên hiểu công thức và bản chất và lựa chọn những chỉ báo tốt nhất cho thị trường mình đang giao dịch và “tối ưu” Optimize chúng (sẽ hướng dẫn trong các bài sau).

chart


Công cụ vẽ chart Amibroker

Amibroker cung cấp rất nhiều tính năng để có thể thao tác trên đồ thị, hỗ trợ tốt nhất cho việc phân tích kỹ thuật

chart

Hướng dẫn sử dụng Amibroker

Tham khảo thêm:

Leave a Reply