Có nên đầu tư cổ phiếu theo hệ thống của người khác?

Nguồn cung cấp khuyến nghị

Hầu hết các công ty chứng khoán, các diễn đàn, các chatroom đều đưa ra rất nhiều khuyến nghị đầu tư cổ phiếu hằng ngày và hầu hết miễn phí. Những thông tin phân tích khuyến nghị có thể được lập từ những nhà đầu tư cổ phiếu có kinh nghiệm trên thị trường. Ở đây tôi không bàn đến lợi ích của việc đưa ra khuyến nghị mua bán. Kết quả của khuyến nghị cũng có thể đúng nhưng chỉ có tương lai mới có thể kiểm chứng.

Hiệu quả đầu tư cổ phiếu theo khuyến nghị

Hiệu quả của việc đầu tư cần nhiều điều kiện hơn là những thông tin mua bán (chỉ là những giả định). Thời điểm đầu tư cổ phiếu là khi nào; Giữ trong bao lâu; Khi nào cần cắt lỗ; Phân bổ danh mục như thế nào… Giá cả một cổ phiếu có thể dao động lên xuống thất thường trước khi xác lập xu hướng theo khuyến nghị. Do vậy khả năng cao là đa số nhà đầu tư sẽ thua lỗ khi cùng làm theo khuyến nghị mà không có chiến lược.

Vì là nguồn phổ biến nên người đưa ra khuyến nghị sẽ không thể biết hết được có bao nhiêu nhà đầu tư đã tiếp cận thông tin và cũng không thể biết được có bao nhiêu người mua bán theo. Việc lượng cung cầu phát sinh đột biến sẽ ảnh hưởng đến diễn biến giá của cổ phiếu đó. Đường giá cổ phiếu đang diễn ra “tự nhiên” trở nên biến động mạnh, dẫn đến sai lệch các kết quả phân tích.

Với thị trường mua bán T3 như Việt Nam sẽ ảnh hưởng khá cao đến việc mua bán đầu tư cổ phiếu. Việc đông đảo nhà đầu tư cùng mua một loại cổ phiếu trong ngày như khuyến nghị cho cảm giác có lãi trong phiên, nhưng khi cổ phiếu về T3 hầu như đa số lại lỗ. Hoặc mua rồi phải chờ đợi 1 thời gian rất lâu, có lúc chốt lỗ xong thì giá mới bắt đầu tăng, hay may mắn hơn là có lời một ít và chốt sớm.

Kiểm định hệ thống theo khuyến nghị

Hãy xem khuyến nghị như là một điều kiện để kiểm chứng hệ thống đầu tư cổ phiếu và kiểm định điều kiện mua bán đó với tính năng Backtest trên Amibroker

Trong Amibroker, ở phần Backtest có tính năng mô phỏng giao dịch từ điều kiện mua bán đưa ra và thống kê kết quả. Ta vào Setting/ Porfolio. Thiết lập tham số Limit trade size, khuyến nghị nên đặt dưới 5-10% để không ảnh hưởng mạnh đến giá giao dịch. Ví dụ cổ phiếu có phiên tăng giá rất mạnh nhưng số lượng giao dịch lại rất ít thì trên thực tế sẽ không mua được đủ số lượng theo tỉ trọng phân bổ vốn.

Mục tiêu của việc thiết lập hệ thống không chỉ nâng cao tỉ suất sinh lời mà phải thiết lập điều kiện giao dịch gần giống thực tế nhất để không làm sai lệch quá nhiều kết quả phân tích. Việc tăng giảm hệ số này sẽ làm thay đổi kết quả Backtest rất nhiều, do đó nên cân nhắc với cổ phiếu có lượng giao dịch thấp.

Những khuyến nghị mua bán chỉ nên được xem như là thông tin bổ trợ để đối chiếu với hệ thống phân tích đầu tư cổ phiếu theo chiến lược riêng. Chỉ có những nhà đầu tư luôn trau dồi kiến thức, tự rèn luyện kỹ năng mới có thể chiến đấu lâu dài trên thị trường.

Tham khảo thêm:

Leave a Reply