AFL: Vẽ Đồ Thị Chỉ Báo Kỹ Thuật ADX

Để code nhanh chúng ta tận dụng code sinh tự động khi kéo thả chart mặc định trên giao diện hoặc dùng code snippest
Chúng ta cũng không đi sâu về công thức tính toán chỉ báo kỹ thuật mà chỉ hiểu cách điều chỉnh thông số để sử dụng (Ý nghĩa chỉ báo có trong phần Help trên Amibroker hoặc có thể Google)


Chỉ Báo Kỹ Thuật ADX – Average Directional Movement Index

_SECTION_BEGIN("ADX");
range = Param("Periods", 14, 2, 200, 1 );
Plot( ADX(range), _DEFAULT_NAME(), ParamColor( "ADX color", colorBlue ), ParamStyle("ADX style", styleThick ) );
Plot( PDI(range), "+DI", ParamColor( "+DI color", colorGreen ), ParamStyle("+DI style") );
Plot( MDI(range), "-DI", ParamColor( "-DI color", colorRed ), ParamStyle("-DI style") );
_SECTION_END();

Sử dụng chu kỳ mặc định range(14) của Chỉ báo kỹ thuật ADX
=> Chúng ta có thể điều chỉnh các chu kỳ này cho phù hợp với chiến lược phân tích.
Hàm Param để hiển thị option điều chỉnh trên giao diện người dùng

  • Hàm Plot vẽ đường ADX
  • Hàm Plot vẽ đường PDI (plus directional movement indicator)
  • Hàm Plot vẽ đường MDI(minus directional movement indicator)
đồ thị Chỉ Báo Kỹ Thuật ADX

Tham khảo thêm:

Leave a Reply