Ví dụ về xếp hạng tín nhiệm S&P

Chỉ số xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp trên hệ thống Chỉ Báo Đầu Tư được xây dựng từ chỉ số Z”score và có kết quả tương đương với chỉ số do tổ chức Standard & Poor.

Ví dụ về chỉ số tín nhiệm S&P của BIDV năm 2019

xếp hạng tín nhiệm S&P
Chỉ số xếp hạng tín nhiệm S&P được tính trên Chỉ Báo Đầu Tư

Tham khảo thêm:

Leave a Reply