Công Cụ Phân Tích Tín Hiệu Giao Dịch Chứng Khoán

Hệ thống lọc tín hiệu giao dịch chứng khoán trên Chỉ Báo Đầu Tư được trích xuất trực tiếp từ phần mềm Amibroker, là phần mềm được nhiều nhà đầu tư lựa chọn hiện nay. Hướng dẫn sử dụng Amibroker

Giao diện Công cụ phân tích tín hiệu kỹ thuật

Bảng giá giao dịch chứng khoán:
Bảng giá giao dịch chứng khoán

Hầu hết các công ty chứng khoán đều có bảng giá giao dịch chứng khoán trực tuyến. Thông tin cũng tương tự nhau, chỉ khác nhau bố cục, màu sắc. Công cụ phân tích giao dịch tích hợp nhiều bảng giá khác nhau để nhà đầu tư lựa chọn


Báng lọc tín hiệu trực tuyến
Nhấn vào nút “Bảng Lọc Tín hiệu”

Tín hiệu sẽ được cập nhật 5 phút 1 lần. Bảng sẽ hiển thị các cổ phiếu có tín hiệu được thị trường quan tâm nhất.

  • Cột Tài Chính: Điểm đánh giá tài chính (Xem trong Công Cụ Phân Tích Doanh Nghiệp)
  • Cột Giá: giá khớp lệnh trong phiên
  • Cột P%: thay đổi % giá
  • Cột GTGD: Giá trị giao dịch trong phiên
  • Cột Vol%: thay đổi % khối lượng khớp lệnh so với KL trung bình 1 tuần
  • Cột Tín Hiệu: Các tín hiệu có thể xem xét mua
  • Cột Tổng Cầu: Những CP có khối lượng lệnh đặt lớn, khối lượng lượng khớp lệnh cao
  • Cột Bậc Cản: thống kê các đường cản gần nhất (tính theo %). CP càng nhiều đường cản gần giá sẽ đi lên khó khăn hơn
  • Cột RSI/VNindex: Biến động giá phiếu so với VNindex mạnh hơn hay yếu hơn
  • Cột Trend: Xu hướng của cổ phiếu

Đồ thị kỹ thuật trực tuyến

Nhà đầu tư có thể xem kỹ hơn đồ thị kỹ thuật từng cổ phiếu để quyết định giao dịch chứng khoán


Bảng tín hiệu cuối ngày

Bảng tín hiệu cuối ngày sẽ thống kê toàn bộ các mã giao dịch trên sàn. Cung cấp các tín hiệu kỹ thuật, cung cầu giao dịch, xu hướng cổ phiếu để nhà đầu tư có thể quyết định mua bán hay nắm giữ cổ phiếu.

Tham khảo thêm:

Leave a Reply