DN có lợi nhuận tăng trưởng tốt – Quý 4/2021

Danh sách các doanh nghiệp có lợi nhuận tăng trưởng trên 10% (doanh thu dương) so với cùng kỳ theo báo cáo tài chính Quý 4 năm 2021

Điều Khoản Sử Dụng Thông Tin:
  • Nhà đầu tư sử dụng số liệu trên Chỉ Báo Đầu Tư phải ghi rõ nguồn từ chibaodautu.com
  • Các thông tin, số liệu được được tổng hợp và thống kê dựa trên nguồn thông tin cậy. Tuy nhiên vẫn khó tránh khỏi những lỗi nhập liệu.
  • Nhà đầu tư hiểu rõ việc giao dịch mua bán cổ phiếu luôn gắn liền với rủi ro và chịu trách nhiệm với quyết định đầu tư của mình.

Leave a Reply