Cổ phiếu có tín hiệu kỹ thuật – IDC (2/2023)

IDC – Tổng công ty IDICO – Công ty Cổ phần (HNX)

Đã đóng

  • Hỗ trợ: Đã tạo mô hình 2 đáy, có lực cầu giao dịch ở vùng đáy khá tốt. Tạo nền hỗ trợ tốt trong khoảng giá 32k-39k.
  • Xu hướng ngắn hạn: đường giá nằm trên MA20 và MA50 tạo xu hướng tăng giá trong ngắn hạn (Dài hạn, xu hướng giảm vẫn chưa kết thúc)
  • Khả năng sẽ kiểm chứng lại vùng kháng cự ngắn hạn 42k và có thể tiệm cận vùng giá 48k-50k.
IDC

Điều Khoản Sử Dụng Thông Tin:

  • Nhà đầu tư sử dụng số liệu trên Chỉ Báo Đầu Tư phải ghi rõ nguồn từ chibaodautu.com
  • Các thông tin, số liệu được được tổng hợp và thống kê dựa trên nguồn thông tin cậy. Tuy nhiên vẫn khó tránh khỏi những lỗi nhập liệu.
  • Nhà đầu tư hiểu rõ việc giao dịch mua bán cổ phiếu luôn gắn liền với rủi ro, luôn kiểm soát giao dịch chặt chẽ và cắt lỗ khi xu hướng thị trường không thuận lợi.
  • Nhà đầu tư chịu trách nhiệm với quyết định và kết quả đầu tư của mình.

Leave a Reply