Cổ phiếu có tín hiệu kỹ thuật – GMD (3/2023)

GMD – Công ty Cổ phần Gemadept (HOSE)

Đã đóng

  • Hỗ trợ: Có lực cầu giao dịch ở vùng giá này khá tốt và đã tạo đáy 2, nền hỗ trợ trong khoảng 46k-49k.
  • Xu hướng ngắn hạn: tăng ngắn hạn (dài hạn GMD vẫn trong xu hướng tăng trưởng)
  • Khả năng có thể kiểm chứng lại đỉnh ngắn hạn 56k và cản trung hạn 58k. Sau đó có thể tiệm cận vùng giá xu hướng 63k-65k khi vượt được đường cản.

Điều Khoản Sử Dụng Thông Tin:

  • Nhà đầu tư sử dụng số liệu trên Chỉ Báo Đầu Tư phải ghi rõ nguồn từ chibaodautu.com
  • Các thông tin, số liệu được được tổng hợp và thống kê dựa trên nguồn thông tin cậy. Tuy nhiên vẫn khó tránh khỏi những lỗi nhập liệu.
  • Nhà đầu tư hiểu rõ việc giao dịch mua bán cổ phiếu luôn gắn liền với rủi ro, luôn kiểm soát giao dịch chặt chẽ và cắt lỗ khi xu hướng thị trường không thuận lợi.
  • Nhà đầu tư chịu trách nhiệm với quyết định và kết quả đầu tư của mình.

Leave a Reply