Cổ phiếu có tín hiệu kỹ thuật – CNG (3/2023)

CNG – Công ty cổ phần CNG Việt Nam (HOSE)

Đã đóng

  • Hỗ trợ: Đã test đỉnh kháng cự (27.8k) trong 2 tuần, tuy chưa vượt mạnh nhưng đã có lực cầu giao dịch ở vùng này khá tốt và tạo đáy 2, nền hỗ trợ trong khoảng 24k-27k.
  • Xu hướng ngắn hạn: hồi phục ngắn hạn (Dài hạn, xu hướng giảm vẫn chưa kết thúc)
  • Khả năng có thể tiệm cận vùng giá 32k.
  • Lưu ý:

– CNG có giá trị vốn hoá không cao, giá trị giao dịch trong phiên không nhiều, không nên mua số lượng quá lớn khó thoát hàng khi TT xấu
– Thị trường đang yếu, hạn chế sử dụng Margin, kiểm soát giao dịch chặt chẽ

Điều Khoản Sử Dụng Thông Tin:

  • Nhà đầu tư sử dụng số liệu trên Chỉ Báo Đầu Tư phải ghi rõ nguồn từ chibaodautu.com
  • Các thông tin, số liệu được được tổng hợp và thống kê dựa trên nguồn thông tin cậy. Tuy nhiên vẫn khó tránh khỏi những lỗi nhập liệu.
  • Nhà đầu tư hiểu rõ việc giao dịch mua bán cổ phiếu luôn gắn liền với rủi ro, luôn kiểm soát giao dịch chặt chẽ và cắt lỗ khi xu hướng thị trường không thuận lợi.
  • Nhà đầu tư chịu trách nhiệm với quyết định và kết quả đầu tư của mình.

Leave a Reply