Cổ phiếu có tín hiệu kỹ thuật – MBB (3/2023)

MBB – Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội (HOSE)

Đã đóng

  • Hỗ trợ: Có lực cầu giao dịch ở vùng này khá tốt và đã tạo đáy 2, nền hỗ trợ trong khoảng 17k-18k.
  • Xu hướng ngắn hạn: hồi phục ngắn hạn
  • Khả năng có thể tiệm cận vùng giá 21k-23k khi vượt được đỉnh cũ 20k.
MBB

Điều Khoản Sử Dụng Thông Tin:

  • Nhà đầu tư sử dụng số liệu trên Chỉ Báo Đầu Tư phải ghi rõ nguồn từ chibaodautu.com
  • Các thông tin, số liệu được được tổng hợp và thống kê dựa trên nguồn thông tin cậy. Tuy nhiên vẫn khó tránh khỏi những lỗi nhập liệu.
  • Nhà đầu tư hiểu rõ việc giao dịch mua bán cổ phiếu luôn gắn liền với rủi ro, luôn kiểm soát giao dịch chặt chẽ và cắt lỗ khi xu hướng thị trường không thuận lợi.
  • Nhà đầu tư chịu trách nhiệm với quyết định và kết quả đầu tư của mình.

Leave a Reply