AFL: Lọc cổ phiếu tự động trong Amibroker (Explore)

Khi bạn đã hoàn thiện chiến lược giao dịch và bắt tay vào ứng dụng thực tế, trong phiên giao dịch mục tiêu là phải tìm ra những cổ phiếu thoả mãn điều kiện mà chiến lược đưa ra một cách nhanh chóng để tiến hành giao dịch. Chúng ta cần thiết lập cho hệ thống lọc cổ phiếu tự động liên tục trong suốt quá trình giao dịch.


Chế độ lọc 5 phút:

Cách thiết lập chế độ Lọc cổ phiếu tự động trong 5 phút/ lần đơn giản nhất

Lọc cổ phiếu tự động


Chế độ lọc hàng loạt

Ngoài lọc cổ phiếu, nếu cần xử lý nhiều công việc hơn nữa, Amibroker cũng cung cấp thêm tính năng hẹn giờ xử lý hàng loạt công việc (batch)

Bước 1: Lưu lại Analysis

Bước 2: Tạo nhóm công việc cần xử lỷ Batch

Tạo các nhiệm vụ xử lý:
– Tải Analysis đã lưu
– Thực hiện quét Explorer để lọc cổ phiếu tự động
– Lưu kết quả quét vào file csv

Bước 3: Tạo lịch trình scheduler

Lịch trình (scheduler) sau khi tạo sẽ được lưu vào hệ thống và tự động thực hiện khi mở phần mềm và đến thời gian xác định trước.
Mỗi một lịch trình (scheduler) chỉ thực hiện tối đa 1h/1 lần, để xử lý liên tục 5 phút/1 lần như cách làm thứ nhất, ta sẽ tạo thêm lịch trình cách nhau 5 phút (tổng cộng là 12 scheduler)

Tham khảo thêm:

Leave a Reply