Hướng dẫn xem đồ thị kỹ thuật

Nhà đầu tư đăng ký để sử dụng công cụ: https://chibaodautu.com/tin-hieu-ky-thuat/

Đồ thị kỹ thuật

Một cổ phiếu tốt phải dựa trên nền tảng tài chính tốt, có tăng trưởng và phải thu hút được sự quan tâm của dòng tiền đầu tư do đó phân tích kỹ thuật có vai trò cũng rất quan trọng trong quá trình phân tích đầu tư.

Tín hiệu kỹ thuật cuối ngày

Chỉ Báo Đầu Tư cung cấp bảng thống kê phân tích kỹ thuật cho từng cổ phiếu như: xu hướng, sức mạnh RSI, tín hiệu giao dịch, cung cầu stocktrace, bậc cản, hỗ trợ… cùng thống kê tăng giảm.

Phân tích đồ thị kỹ thuật

Đồ thị kỹ thuật (cuối ngày) hỗ trợ nhà đầu tư có cái nhìn trực quan về diễn biến giá, khối lượng giao dịch của cổ phiếu, được tích hợp thêm chart stocktrace Tổng cung – Tổng cầu và Trung bình lệnh. Nhà đầu tư nhấn vào mã chứng khoán cần xem trên bảng Tín hiệu kỹ thuật cuối ngày.

đồ thị kỹ thuật
  1. Thông tin cổ phiếu, giá tăng giảm trong ngày
  2. Thông tin kỹ thuật, tài chính
  3. Thông tin thị trường: trạng thái và xu hướng của VNINDEX
  4. Đường cản: R1 R2 R3
  5. Đường trung bình: MA20 MA50 MA200
  6. Đường hỗ trợ: S1 S2 S3
  7. Khối lượng giao dịch tại từng mức giá (VAP)
  8. Tổng khối lượng CP đặt Mua – Bán (chart StockTrace)

Trên chibaodautu.com đã có những bài hướng dẫn sử dụng phần mềm Amibroker để nhà đầu tư chứng khoán có thể tự nghiên cứu sử dụng

Tham khảo thêm:

Leave a Reply