Chỉ số Vòng Quay tiền mặt – Cash Conversion Cycle

Trong việc phân tích cơ bản, các tỷ số tài chính giúp chúng ta có thể hiểu được tình hình sức khỏe tài chính của doanh nghiệp. Hôm nay Đầu Tư Phát Đạt sẽ giới thiệu một nhóm tỷ số giúp nhà đầu tư xem xét liệu doanh nghiệp có đang quản lý tiền mặt hiệu quả hay không – đó là chỉ số vòng quay tiền mặt – Cash conversion Cycle (CCC).

Tỉ số vòng quay của tiền đo lường khoảng thời gian (thường tính bằng ngày) mà công ty cần để chuyển các khoản đầu tư vào hàng hóa và các nguồn lực khác thành dòng tiền từ bán hàng. Chỉ số vòng quay tiền mặt còn có thể gọi là chu kì tiền mặt, chu kỳ hoạt động ròng, được sử dụng để đo lường thời gian cho mỗi đơn vị tiền (tính bằng $ hoặc VNĐ,..) đi vào sản xuất và quá trình bán hàng trước khi nó được qua trở lại doanh nghiệp dưới dạng tiền mặt thông qua doanh số bán hàng. Tỉ số này tính tới khoản thời gian cần thiết để bán hàng tồn kho, thời gian cần thiết để thu các khoản phải thu và khoản thời gian công ty được cho phép để trả các khoản nợ phải trả của mình.

Đánh giá CCC đóng vai trò cực kì quan trọng trong việc phân tích cơ bản một công ty. Tỉ số này sẽ giúp anh chị có cái nhìn rõ ràng hơn về hoạt động quản lý tiền mặt của doanh nghiệp. Doanh nghiệp nào cũng muốn chuyển hóa hàng hóa thành tiền mặt một cách nhanh nhất cho nên chỉ số vòng quay tiền mặt càng thấp chứng tỏ doanh nghiệp càng quản lý hiệu quả tiền mặt. Nhà đầu tư còn có thể so sánh chỉ số này của các doanh nghiệp trong ngành với nhau.

Vòng quay tiền của doanh nghiệp có thể hiểu như sau:

Chu trình trên bắt đầu với tiền mặt. Khi doanh nghiệp lấy tiền chuyển vào các khoản phải trả do doanh nghiệp mua hàng hóa, nguyên vật liệu từ các nhà cung cấp. Các hàng hóa, nguyên vật liệu này trở thành hàng tồn kho của doanh nghiệp. Khi doanh nghiệp có hàng tồn kho, nhưng khi doanh nghiệp chốt bán được đơn hàng hàng tồn kho sẽ chuyển thành các khoản phải thu, tức là các khoản doanh nghiệp cần thu của khách hàng. Khi khách hàng trả tiền cho doanh nghiệp các khoản phải thu này trở thành tiền mặt của doanh nghiệp. Sau đó tiền mặt này lại tiếp tục được sử dụng để bắt đầu đi vào bước đầu của một chu trình mới.

Cách tính toán CCC

Ảnh: nguồn Accountingplay

Công thức tính Vòng quay tiền mặt như sau:

Cash Conversion Cycle (CCC) = Days Inventory Outstanding (DIO) + Days Sales Outstanding (DSO) – Days Payables Outstanding (DPO)

Trong công thức trên :

Chúng ta giả định một năm có 365 ngày.

  • DIO là số ngày bình quân hàng tồn kho đang được bán. DIO càng cao tức là hiệu quả xử lý hàng tồn kho càng kém và ngược lại. Tỉ số này thể hiện rằng doah nghiệp mất bao lâu để bán được hàng tồn kho.

DIO = ( Bình quân hàng tồn kho / giá vốn hàng bán ) x 365.

Bình quân hàng tồn kho = (Hàng tồn kho đầu kì + Hàng tồn kho cuối kì) / 2

  • DSO là số ngày bình quân mà doanh nghiệp thu được tiền từ việc bán hàng. Tỉ số này càng thấp ngụ ý rằng doanh nghiệp có thể thu hồi vốn trong thời gian ngắn và ngược lại

DSO = ( Bình quân các khoản phải thu / Doanh thu trong kỳ ) x 365.

Bình quân các khoản phải thu = ( Khoản phải thu đầu kì + Khoản phải thu cuối kì ) / 2

  • DPO tập trung vào số dư nợ hiện tại của doanh nghiệp cho hoạt động kinh doanh. Nó gồm những khoản tiền mà công ty nợ nhà cung cấp hàng hóa và nguyên liệu, thể hiện khoảng thời gian mà công ty phải thanh toán các nghĩa vụ nợ đó. DPO càng cao càng tốt, do nó chứng tỏ doanh nghiệp càng có thể giữ tiền lâu trong doanh nghiệp để tăng tiềm năng cho các khoản đầu tư.

DPO = ( Nợ phải trả bình quân / Giá vốn hàng bán ) x 365

Nợ phải trả bình quân = ( Nợ phải trả đầu kì + Nợ phải trả cuối kì) / 2

Các mục trong công thức trên các nhà đầu tư có thể tìm thấy trong các khoản mục thuộc báo cái tài chính của công ty.

CCC liên quan tới việc tính toán tổng hợp liên quan tới cả ba giai đoạn trên của vòng đời tiền mặt, nên chúng ta mới có CCC = DIO + DSO – DPO

DIO và DSO liên quan tới dòng tiền đi vào doanh nghiệp, nên trong công thức nó mang dấu dương, còn DPO liên quan dòng tiền đi ra doanh nghiệp nên nó mang dấu âm.

Cách sử dụng CCC

Sau khi tính được chỉ số vòng quay tiền mặt chúng ta có thể so sánh CCC hiện tại với các CCC trong quá khứ xem doanh nghiệp có đang cải thiện vòng quay tiền mặt hay không ?. Điều này thể hiện qua CCC giảm dần qua các năm. Nếu có một năm CCC tăng đột biến rất có thể doanh nghiệp đang thiếu tiền mặt hoặc gặp vấn đề trong việc xử lý hàng tồn kho.

Tiếp nũa là so sánh CCC với các CCC khác của những doanh nghiệp cùng ngành. Nếu doanh nghiệp chúng ta đang nghiên cứu có CCC thấp nhất trong ngành càng tốt.

Tóm lại CCC là một tỉ số quan trọng giúp chúng ta định lượng được hiệu quả trong việc tổ chứng và quản lý của doanh nghiệp. Xu hướng giảm hoặc ổn định của CCC trong nhiều năm là một dấu hiệu tốt, còn có sự tăng đột biến của CCC chúng ta nên tiếp tục phân tích các nhân tố khác xem doanh nghiệp có vấn đề gì hay không. Nhà đầu tư nên nhớ rằng tỉ số CCC chỉ nên áp dụng cho các doanh nghiệp thuộc ngành mà có phụ thuộc nhiều vào quản lý hàng tồn kho.

Nguồn: dautuphatdat

Tham khảo thêm: